Storasysterrapporten 2022

En majoritet anhöriga upplever att de saknar kunskap om sexuella övergrepp

Anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp kan ha en betydande roll i den utsattas process i att må bättre, visar en ny rapport från Storasyster.

Anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp kan ha en betydande roll i den utsattas process i att må bättre, visar en ny rapport från Storasyster. Samtidigt upplever anhöriga att de saknar kunskap om sexuella övergrepp och hur de ska bemöta sin närstående.

”Jag tror att jag mest hade behövt någon som bara höll om mig och sa, det var inte ditt fel. För man lämnas ensam och ingen pratar om det igen eller frågar om man behöver något, så man vet inte om man har gjort rätt eller fel.” – utsatt, informant anhörigrapport.

Årligen utsätts tusentals personer, främst tjejer och kvinnor, för sexuella övergrepp i Sverige. Runt den utsatta finns det anhöriga med olika mycket inblick i den utsattas liv och mående. Anhöriga kan ha en mycket viktig roll i den utsattas process i att må bättre. Samtidigt visar en ny rapport från Storasyster att en majoritet av anhöriga upplever att de saknar kunskap om sexuella övergrepp och hur de ska bemöta sin närstående som utsatts. Det finns även ett stort behov av eget stöd, något som både utsatta och anhöriga vittnar om i rapporten. En majoritet anhöriga upplever bland annat en stor oro, känner sig maktlösa och har skuldkänslor över att deras närstående har utsatts för sexuella övergrepp.

Ett sätt att erkänna och tillgodose denna grupps behov är att den inkluderas i regeringens nationella anhörigstrategi inom vård och omsorg. Storasysters arbete fokuserar alltid på att förbättra situationen för utsatta och vi hoppas att denna rapport kan bidra till ett kunskapslyft kring hur samhällsproblemet sexuellt våld påverkar både utsatta och anhöriga samt relationen mellan dem. Vår ambition är att rapporten ska leda till ett förbättrat stöd för den anhöriga vilket i förlängningen bidrar till en bättre situation för den som utsatts.

– Vi ser att anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp står utan stöd från samhället idag, vilket är en av anledningarna till att vi under det här året har haft fokus på anhöriga och utvecklat Storasysters anhörigstöd. Rapporten som vi lanserar idag belyser vikten av stöd till anhöriga, både för att de själva behöver stöd men även för att kunna vara ett bra stöd till sin närstående som utsatts, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare på Storasyster.

I samband med rapportlanseringen idag anordnar Storasyster en konferens med fokus på anhöriga. Konferensen kommer att gå att se i efterhand på Storasysters hemsida storasyster.org

Storasysterrapporten 2022

Fokus anhöriga

Har du frågor om rapporten?