Internationella Brottsofferdagen

När blir rättssäkerheten för sexualbrottsutsatta en självklarhet?

Idag på Internationella Brotttsofferdagen vill vi uppmärksamma de förbättringsförslag som vi har lagt fram för att förbättra rättsprocessen för sexualbrottsutsatta.

Storasyster har haft flera samtal med poliser som vittnar om att sexualbrottsanmälningar tenderar att hamna på hög, när andra brott inom enheten för grova brott prioriteras. Vi ser även att sexualbrott inte får samma utrymme som andra grova brott i samhällsdebatten, media och politiska debatter. Sexualbrott hamnar i skymundan, trots brottets utbreddhet och trots att det behövs åtgärder nu för att skapa bättre förutsättningar för utsatta att polisanmäla. 

Storasyster vill därför idag, på Internationella Brottsofferdagen, uppmärksamma det många av oss redan känner till – att rättssäkerheten för sexualbrottsutsatta är långt ifrån en självklarhet. Att endast 10 procent som blivit utsatta för sexuella övergrepp anmäler flaggar för att rättsprocessen behöver förbättras. Politiker och andra ansvariga behöver prioritera frågan och skapa åtgärder för förändring. Storasyster har tidigare lyft fram förbättringsförslag vid rättsprocess, några av dem är: att polismyndigheten implementerar specialenheter eller särskilda utredare av sexualbrott, att utsatta får information genom rättsprocess och om stöd, och att kunskap om sexuellt våld och bemötande säkerställs hos personal inom rättsväsendet. 

– Att endast 10 procent av de som utsätts för sexuella övergrepp polisanmäler bör vara en väckarklocka för att en förändring behöver ske för att skapa bättre förutsättningar för utsatta att anmäla. Storasyster har genom åren vid flertal tillfällen lyft fram våra förbättringsförslag till Polismyndigheten och ansvariga politiker. Vi ser nu fram emot en fortsatt dialog för vilka åtgärder som tas för den förändring vi kräver, säger Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen. 

Förbättrad rättsprocess för sexualbrottsutsatta

Läs mer hur Storasyster arbetar för en bättre rättsprocess för sexualbrottsutsatta.