Aktuellt

Regeringen trappar upp arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen presenterade idag ett åtgärdspaket för det fortsatta arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Regeringen presenterade idag ett åtgärdspaket för att trappa upp arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  Åtgärdspaketet innehåller 40 punkter som beskriver hur mäns våld mot kvinnor ska förebyggas, hur de män som utövar våld ska straffas och hur kvinnor som utsätts för brott ska kunna få stöd och hjälp.

– Regeringens 40-punktslista är en tydlig markering om att mäns våld mot kvinnor är ett av de mest centrala demokratiska problemen i vår tid. Storasyster ser nu fram emot hur regeringen kommer konkretisera genomförandet av åtgärdspaketet, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster.

Storasyster har under många år arbetat med att uppnå ett flertal av punkterna i åtgärdspaketet:

 • Förbättringar av vården för personer som utsätts för sexuellt våld.
 • Långsiktiga förutsättningar för kvinno- och tjejjourer att bedriva sitt arbete.
 • Säkerställandet av att all relevant skolpersonal har möjlighet till ökad kompetens inom området mäns våld mot kvinnor.
 • Informationssatsningar om samtyckeslagstiftningen riktade både mot unga och mot yrkesverksamma.
 • Förbättrade polisutredningar vid sexualbrott och kompetenssatsning hos polisen om psykisk ohälsa som en konsekvens av mäns våld mot kvinnor.
 • Skärpta straff för våldtäkt och sexköp.
 • Förbättrad kompetens hos yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor.
 • Pornografins skadeverkningar och skydd och stöd för personer som utsätts i industrin.
 • Höjning av kompetensen om mäns våld mot kvinnor inom socialtjänsten.
 • Stärkt stöd och skydd till personer utsatta i prostitution.
 • Att se över det straffrättsliga skyddet för barn mellan 15 och 18 år vid sexuella övergrepp.
 • Att den som är utsatt för sexköp ska betraktas som ett brottsoffer.

Mer information om hela åtgärdspaketet