Vi behöver din hjälp

Var med och påverka Storasysters arbete!

För att kunna företräda vår målgrupp på bästa sätt samlar vi nu in önskningar från dig som utsatts för sexuellt våld

För att kunna företräda vår målgrupp på bästa sätt samlar vi nu in önskningar från dig som utsatts för sexuellt våld om vilka frågor vi ska driva och arbeta med. Informationen samlar vi in genom en enkät och svaren kommer att användas för att utveckla vårt arbete med syftet att öka förståelsen för utsattas situation och behov.

Enkäten innehåller frågor om ålder, könsidentitet och sysselsättning. Sedan önskar vi samla in dina tankar om våra fokusområden: STÖD, FÖREBYGGANDE ARBETE och OPINIONSBILDNING.

Du är helt anonym och väljer själv vilka frågor du vill besvara.

Vill du delta? Länk till enkäten.

Sista datum för att besvara enkäten är den 14 oktober.