Konferens och rapport

Storasysters fokusområde 2022: Anhöriga

Under 2022 har vi haft fokus på anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Vi har utvecklat vårt anhörigstöd, lanserat rapport och anordnat en konferens.

Rapport

Rapporten bygger på intervjuer och enkätstudie med utsatta och anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp.

Konferens

Storasysterkonferensen 2022 har fokus på anhöriga. Konferensen består av rapportlansering, presentation av Storasysters anhörigstöd och ett panelsamtal.

Stöd

För dig som anhörig

Storasyster erbjuder stöd till dig som är förälder, vän, syskon, partner eller annan anhörig till någon som utsatts för sexuella övergrepp.