Tänk dig en jul fri från sexuella övergrepp.
Det gör vi.

Ge en julgåva som företag till Storasyster!

Om ni tycker som vi att julen borde vara en högtid utan sexuellt våld kan du som företag vara med oss stödja oss. Ge oss en julgåva och visa era anställda att ni tar ställning genom ett digitalt diplom.

Fyll i formuläret så skickar vi en faktura till er på det valda beloppet. Efter att vi har tagit emot er betalning får ni ert digitala diplom.

Julgåva företag

Julgåva företag

Välj belopp
Kryssrutor *
Faktureringsuppgifter
Kontaktperson

Det sexuella våldet tar inte julledigt. Tvärtom.

Ge en julgåva som företag.

Under julen tillbringar personer mer tid hemma och de flesta övergrepp sker där. Idag utsätts en fjärdedel av alla unga kvinnor i Sverige för ett eller flera sexuella övergrepp. Alla reagerar olika, men de flesta får ett förändrat liv, med varierande grad av till exempel oro, depression och känslor av skuld och skam. Direkt eller senare i livet. En tredjedel får självmordstankar.

Storasyster är en ideell organisation som är experter på att stödja utsatta, utbilda och förebygga med en vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Vi vet att det går att förändra.

Storasyster har 90-konto och står under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn. Storasyster är även medlemmar i Giva Sverige och innehar märkningen Tryggt givande.

I samband med julen söker vi nu bidrag till vårt arbete. För en jul fri från sexuellt våld. Stöd oss med en företagsjulgåva här >>

Har ni frågor eller vill komma i kontakta med oss?

Åsa Hultman Storasyster

Åsa Hultman

0704496294