Bli volontär

Volontäruppdrag: Chattjour

Om chatten

Storasysters chatt är öppen alla dagar i veckan, söndag till torsdag kl. 20-22 och fredag-lördag 14-16. Där kan personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp, och anhöriga till utsatta, få stöd och hjälp. Syftet med chatten är framför allt att de stödsökande ska få möjlighet att sätta ord på sina upplevelser. Majoriteten av dem berättar för första gången om vad de har blivit utsatta för. Storasysters chatt ska vara ett rum där de kan prata utan rädsla för konsekvenser, där de blir trodda och där de kan få dela sina tankar och känslor med någon. Vid behov/intresse ska de stödsökande få relevant information och bli hänvisade till andra aktuella stödinsatser eller instanser. Vi hoppas att de stödsökande efter avslutad chatt ska känna sig lugnare/må bättre och känna sig mindre ensamma.

Volontärens roll

Som volontär i chattjouren är er uppgift att vara en stöttande medmänniska. Ni finns där för att lyssna och bekräfta de stödsökande. Detta gör ni genom att stärka, aldrig döma och genom att vara en person som orkar och vågar lyssna och prata om det som är svårt. Ni är inte professionella eller terapeuter, utan erbjuder ett medmänskligt stöd.

Uppdraget

Uppdraget utförs helt online – ni sitter hemma och chattar. Passen schemaläggs i tremånadersperioder. Tre till fyra volontärer är schemalagda vid varje chattpass, under chattpasset kan ni ha kontakt med varandra i en separat ”volontär-chatt” där ni kan ge varandra stöd och hjälp.

Utbildning

Som volontär i chatten ska du ha genomgått Storasysters volontärutbildning som består av två utbildningsdagar under en helg (digitalt) och några inspelade föreläsningar. Under utbildningen får du en gedigen introduktion till verksamheten och ditt uppdrag som volontär. Utbildningen innehåller föreläsningar om bland annat sexuellt våld, trauma, bemötande, suicidprevention, juridik och självskadebeteende. En av dagarna tillägnas helt åt ditt uppdrag, där vi fokuserar på bemötande, ramar och praktiska detaljer.

Stöd i uppdraget

Andra volontärer

Som volontär hos oss kommer du att vara del i en grupp med andra volontärer där ni kan dela frågor och funderingar som rör era uppdrag. Det är viktigt att vara ett aktivt stöd för varandra i denna grupp eftersom uppdraget i övrigt innebär mycket eget ansvar.

Volontärsamordnaren

Storasysters volontärsamordnare finns tillgänglig under kontorstider för stöd och hjälp i ditt uppdrag och du får löpande individuell handledning och feedback på chattar. 

Beredskapsgruppen

Under chattens öppettider finns en beredskapsgrupp tillgänglig som du kan kontakta för stöd i svåra situationer. Denna bemannas framför allt av Storasysters personal och finns även tillgänglig 20 min efter att chatten stängt.

Grupphandledning

En gång per termin förväntas du delta i grupphandledning tillsammans med andra volontärer där ni får stöd i era uppdrag och möjlighet att utbyta erfarenheter. Grupphandledningen sker digitalt.

Fortbildning

Våra volontärer erbjuds varje termin fortbildning inom relevanta ämnen, för att fortsätta utvecklas och få stöd och verktyg i uppdragen. 

Villkor

Ålder och värdegrund

För att vara volontär i Storasyster behöver du vara minst 20 år gammal och dela vår feministiska värdegrund.

Medlem

Du behöver vara medlem i Storasyster och betala en medlemsavgift på minst 100 kr/år.

Aktivitetskrav

Som chattjoursvolontär förväntas du kunna lägga fyra till fem timmar i månaden på ditt engagemang. Om du behöver pausa ditt volontärskap kan du göra detta i upp till två terminer.

Utdrag ur belastningsregistret

Vi kommer att be om ett utdrag ur polisens belastningsregister om du antas som volontär hos oss.

Tystnadslöfte

Alla verksamma inom Storasyster arbetar under tystnadslöfte. Det innebär att uppgifter av personlig eller känslig karaktär som du får ta del av under ditt uppdrag inte får föras vidare till personer utanför organisationen. Du förbinder dig till detta via ett kontrakt.

Ha bearbetat egna erfarenheter av sexuellt våld

Har du egna erfarenheter av sexuella övergrepp är det viktigt att du har bearbetat dessa och att bearbetningen avslutades för minst ett år sedan. 

Arbetet är ideellt, vilket innebär att du inte får betalt.

Kontakt

Mejla oss om du har några frågor om att bli volontär hos Storasyster.