Samtal med polisen

Storasyster har under våren 2021 haft samtal med polisen för att prata om polisens arbete med sexualbrott och hur vi kan skapa bättre förutsättningar att polisanmäla.

Facebook live

Storasyster möter Anna Lindström, NOA

Storasyster möter Anna Lindström, verksamhetsutvecklare med ansvar för sexualbrott på Polisens nationella operativa avdelning, NOA.

Se live i efterhand nedan.

Facebook live

Storasyster möter Niklas Kraft, Polisen

Storasyster möter Niklas Kraft, gruppchef för sexualbrottsgruppen på Polisen i Stockholm Nord.

Se live i efterhand nedan.

Storasysterkonferensen 2021

Under 2021 har Storasyster ett särskilt fokus på polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott. Den 1 september bjuder vi in till konferens och rapportlansering inom området.