Storasysterkonferensen 2021

Polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott

Storasyster bjuder in till konferens och rapportlansering om polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott. Konferensen är gratis och kommer att sändas via Zoom.

Under 2021 har Storasyster ett särskilt fokus på polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott. Vi har genomfört intervjuer med utsatta som polisanmält sexualbrott samt en enkätstudie på samma tema. Kunskapen från intervjuerna och enkäten har sammanställts i en rapport.

För att lyfta resultatet av rapporten och uppmärksamma frågan utifrån flera perspektiv anordnar vi Storasysterkonferensen. Genom Storasysterkonferensen vill vi uppmärksamma hur vi kan skapa tryggare förutsättningar för att fler utsatta ska kunna polisanmäla.

DATUM: 1 september 2021

TID: 08.30-12.00

PLATS: Zoom

KOSTNAD: Gratis

Programpunkter

Inledningstal

Medverkande: Annie Lööf, partiledare Centerpartiet, Anders Thornberg, Rikspolischef och Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster. 

Rapportlansering

Medverkande: Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster.

Presentation av forskningsprojekt

Medverkande: Lisa Rudolfssson, fil. dr. i psykologi, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet, presenterar sitt forskningsprojekt om yrkesverksammas bemötande av kvinnor som har utsatts för våldtäkt.

Panelsamtal

Panelsamtal om förutsättningarna för utsatta att polisanmälan och att genomgå en rättsprocess.

Medverkande: Anna Lindström, verksamhetsutvecklare sexualbrott på Polisens nationella operativa avdelning (NOA), Silvia Ingolfsdottir Åkermark, advokat och fd åklagare, Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd vid Brottsförebyggande rådet. Moderator: Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster.

Överlämning av förbättringsförslag och avslut

Medverkande: Anna Lindström, Polisen, i samtal med Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen.

Fler medverkande kan tillkomma.

01 september

Storasysterkonferensen 2021

08:30 – 12:00 Zoom

Kontakt

Vid frågor

Om du har några frågor om konferensen är du varmt välkommen att kontakta oss på mejl.