Börshajen Andra Farhad skänker skadestånd i mål om sexuellt ofredande till Storasyster

Tisdagen den 12 december 2023 avgjordes målet om sexuellt ofredande i vilket entreprenören och börshajen Andra Farhad var målsägande.

Andra Farhad har valt att skänka det skadestånd hon får till den ideella organisationen Storasyster som arbetar både opinionsbildande och stödjande för personer som blivit utsatta för sexuellt våld. Farhad vill genom detta belysa problemet på strukturell nivå och säger:

– Ingen ska behöva utsättas för något typ av sexualbrott, framförallt inte barn. Vi behöver utbilda mer i dessa frågor och vi behöver uppmana människor som blir utsatta för sexualbrott att våga anmäla då det finns ett stort mörkertal. Men det är viktigt att det här inte bara blir en kvinnofråga utan vi måste även rikta in oss mot pojkar och män och prata om hur man uppför sig både på nätet och i det verkliga livet då det till stor del är män som utsätter kvinnor för sexualbrott. Jag tycker att organisationen Storasyster gör ett fantastiskt jobb med att utbilda men även stötta kvinnor som blir utsatta för sexuellt våld och har därför valt att skänka mitt skadestånd till dom – så att fler kvinnor som blir utsatta för sexualbrott kan få stöd.

Sexuellt ofredande var det mest anmälda sexualbrottet år 2022 med 10 181 anmälda fall. I 89% av anmälningarna var den utsatta kvinna eller flicka. Av dessa 89% var 55% av de anmälda brotten riktade mot vuxna kvinnor, 13 procent mot flickor i åldern 15–17 år och 32 procent mot flickor under 15 år.

81% av de anmälda brotten 2022 utreddes av polis medan 19% avskrevs direkt. Enbart 16% av de anmälda brotten personuppklarades.

Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen säger:

– Vi är så glada att Andra hjälper oss att sätta ljuset på frågan om sexuella ofredanden på nätet och hur kvinnors och flickors livsutrymme riskerar att begränsas av hotet om att utsättas för mäns och pojkars sexuella våld. Sexuellt våld på nätet är också så normaliserat att de allra flesta inte anmäler, men detta är verkligen en fråga som behöver belysas för att vi ska kunna nå vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.