BRÅs preliminära statistik för 2020

Anmälda våldtäkter mot barn (0-17 år) ökade med 16 procent under 2020. Sedan 2011 har de anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 15-17 år ökat med 72 procent.

Cecilia Bödker Pedersen, Storasyster

Idag presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Antal anmälda våldtäkter ökade med 6 procent i jämförelse med 2019, totalt 8 890 anmälda brott.  Detsamma gäller sexualbrott som ökade till 24 100 anmälda brott.

– I och med att mörkertalet när det kommer till sexualbrott är stort är det svårt att veta om ett ökat antal anmälningar betyder att brottsligheten ökar. Generellt ser vi en högre anmälningsgrad som något positivt, då en anmälan ökar den utsattas möjlighet till upprättelse och stöd från såväl rättsväsende som samhället i stort, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster. 

Anmälda våldtäkter mot kvinnor låg oförändrad under 2019 och anmälda våldtäkter mot män minskade. Däremot ökade anmälda våldtäkter mot barn (0-17 år) till 3 950, vilket är en ökning med 16 procent i jämförelse med 2019. Enligt BRÅ har de anmälda våldtäktsbrotten mot barn i åldern 15-17 år totalt sett ökat med 72 procent sedan 2011. Ökningen utgörs främst av våldtäkter mot flickor i åldern 15-17 år, som ökat med 71 procent. 

– Flickor och unga kvinnor är den grupp som är allra mest utsatt för sexualbrott. Detta har visats i ett flertal undersökningar och samhället måste bli bättre på att förebygga killars våld mot tjejer, till exempel genom ett målinriktat arbete mot sexuellt våld i skolan. Vi behöver även säkerställa stödet till utsatta, genom fler specialiserade mottagningar och en tryggad finansiering till verksamheter som arbetar med våldsutsatta kvinnor och flickor, säger Cecilia. 

År 2020 anmäldes totalt 4 680 våldtäkter mot kvinnor. 32 procent av de anmälda våldtäkterna mot kvinnor begicks av en närstående genom parrelation, vilket är dubbelt så stort i jämförelse med anmälda våldtäkter mot män. 

– Vi vet att den vanligaste förövaren är någon du känner eller har en nära relation med. I vår verksamhet angav 26 procent av våra stödsökande under 2020 att de blivit utsatta av någon närstående genom parrelation. 23 procent uppgav att de blivit utsatta av närstående genom släktskap eller familjerelation. Detta innebär en ökad utsatthet under pandemin, då många lever isolerade med personen som utsätter dem, säger Cecilia. 

Statistik anmälda brott 2020

Ta del av BRÅs preliminära statistik över anmälda brott 2020