Föräldraföreläsning

Har ditt barn utsatts för sexuella övergrepp?

Storasyster bjuder in till en föreläsning som vänder sig till dig som är förälder till ett barn som utsatts för sexuella övergrepp.

Storasyster bjuder in till kvällsföreläsning om hur en som förälder till ett utsatt barn kan vara ett bra och tryggt stöd.

Föreläsningen kommer lyfta hur utsatthet för barn kan se ut, vilka risk- och friskfaktorer som finns samt på vilka sätt man som förälder kan stötta och hjälpa sitt barn. Vi kommer också beröra hur man som föräldrar kan ta hand om sig själv och sina känslor.
Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor i slutet på föreläsningen.

Föreläsningen vänder sig till föräldrar till barn som har blivit utsatta för sexuellt våld.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, anhörigsamordnare och kurator på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

18 januari (Avslutat event)

Föräldraföreläsning

18:00 – 19:30 Zoom

Om du har frågor om föreläsningen, kontakta:

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06