Frukostföreläsning

Konsekvenser av sexuellt våld

Storasyster bjuder in till frukostföreläsning om konsekvenser av sexuellt våld.

Storasyster bjuder in till frukostföreläsning om konsekvenser av sexuellt våld.

Föreläsningen kommer lyfta vanliga reaktioner under och efter utsatthet, varför det är så svårt för utsatta att berätta samt vilka kort- och långsiktiga konsekvenser sexuellt våld kan ha. Det kommer även erbjudas tillfälle att ställa frågor. Föreläsningen vänder sig till vuxna.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

20 januari (Avslutat event)

Frukostföreläsning: Konsekvenser av sexuellt våld

08:00 – 08:50 Zoom