Aktuellt

Internationella flickdagen

Vi uppmärksammar flickors utsatthet för sexuellt våld

Idag är det internationella flickdagen. Därför vill vi uppmärksamma flickors utsatthet för sexuellt våld. År 2019 anmäldes det 3160 våldtäkter och 3470 sexuella ofredanden mot flickor i Sverige (enligt Brottsförebyggande rådet). Det är alldeles för höga siffror. Samtidigt är mörkertalet stort.

För att motverka att killar och män utsätter flickor för sexuellt våld behöver kunskapen om om sexuellt våld höjas i samhället i stort. Arbetet bör fokusera på att placera skulden hos förövaren och med samtal om samtycke. Flickor ska bli trodda när de berättar om övergrepp och de har rätt till stöd efter att ha blivit utsatta. Killar och män ska alltid hållas ansvariga för sina handlingar.

Tillsammans står vi upp för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. 

Det finns hjälp att få

Har någon gjort något sexuellt med dig mot din vilja?

Här kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder.