Aktuellt

Har du utsatts för någon typ av sexualbrott och polisanmält händelsen?

Storasyster genomför just nu en intervjustudie av brottsutsattas upplevelser av att polisanmäla sexualbrott.

Syftet med intervjuerna är att samla in kunskap om upplevelsen av att polisanmäla från personer som utsatts för sexualbrott och för att förbättra situationen för brottsutsatta.

Målet är att kunskapen ska samlas i en rapport som lyfter fram upplevelser av polisanmälan och rättsprocessen vid sexualbrott, och om vilka förutsättningar som krävs för att skapa en trygg situation för att den utsatta ska kunna polisanmäla.

Skulle du kunna tänka dig att berätta om dina upplevelser i en intervju? 

Intervjun tar ca 1 timme och kommer ske via Zoom eller mejl. Alla som intervjuas kommer vara anonyma och samtliga citat som publiceras i rapporten kommer anonymiseras.

För mer information, vänligen kontakta Linnéa.

För frågor och intresseanmälan, kontakta