Juno Blom lyfter Storasysters arbete i riksdagen

Juno Blom (L) lyfter utsattas röster och vår senaste Storasysterrapport om upplevelsen av att polisanmäla sexualbrott!

Tack Juno Blom (L) för att du under gårdagens debatt i kammaren lyfte utsattas röster och vår senaste Storasysterrapport om upplevelsen av att polisanmäla sexualbrott!
Idag är det votering i riksdagen om skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar. Skärpning av straffen är viktiga förändringar och Storasyster anser självklart att straffen ska motsvara brottens allvarlighetsgrad. Samtidigt är det i dagsläget (enligt Brottsförebyggande rådet (Brå)) endast 10 procent av de som utsätts för sexualbrott som polisanmäler, så de flesta sexualbrott kommer aldrig till rättsväsendets kännedom. Få av de anmälningar av sexualbrott som görs går till åtal och de fällande domarna är mycket få i förhållande till anmälda brott.
Betydligt mer behöver göras för att skapa trygga förutsättningar för att fler ska polisanmäla sexualbrott. Storasyster har en rad förbättringsförslag inom området:
  • Tilldela alltid den utsatta ett målsägandebiträde med kunskap om sexualbrott och som är särskild lämpad att företräda dessa brottsoffer,
  • Säkerställ införandet av rutiner som bidrar att utsatta får den information de behöver under hela ärendets gång,
  • Implementera specialenheter som utreder sexualbrott inom varje polisområde, eller anställ särskilt utbildade utredare av sexualbrott inom varje polisområde,
  • Säkerställ kunskapen om sexuellt våld och bemötande av utsatta hos all personal inom rättsväsendet som frekvent möter utsatta i sin profession genom att införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten.
Läs alla våra förbättringsförslag i “Storasysterrapporten 2021, Fokus: Polisanmälan och rättsprocess”.