Kallelse till Storasysters digitala årsmöte den 14 mars 2022

Datum: 14 mars 2022 kl. 18.00

Plats: Storasysters årsmöte kommer även i år att hållas digitalt. Länk för uppkoppling kommer tillsammans med övriga handlingar några dagar innan mötet till de medlemmar som har anmält sig.

Anmälan: Medlemmar som önskar närvara på årsmötet ska anmäla närvaro till asa.froding@live.se senast den 4 mars 2022.

 

Varmt välkomna!