Kungsleden: Vi tycker att det är viktigt att ta
ställning och visa vilka värderingar vi står för

För Kungsleden skapar samarbetet med Storasyster ett sätt att bidra till viktiga samhällsfrågor men även ett stort engagemang hos medarbetarna.

Hanna Brandström, Kungsleden

– Storasyster arbetar med viktiga frågor för samhället i stort som vi gärna vill bidra till, säger Hanna Brandström, Head of People and Culture på Kungsleden.

Kungsleden är en värderingsdriven organisation, från högsta ledning till alla medarbetare runt om i landet. De arbetar löpande med att diskutera värdegrund och önskvärda beteende i workshops och alla processer. År 2016 fick Kungsleden pris för mest jämställda bolag från Allbright och 2019 fick de pris för deras mångfaldsarbete från EPRA.

– Vi tycker att det är viktigt att ta ställning och visa vilka värderingar vi står för då vi är en värderingsdriven organisation. Vi är stolta samarbetspartners till Storasyster vilket stärker vårt varumärke då det visar till våra olika intressenter att vi tar ansvar och bidrar till samhället i frågor som bland annat jämställdhet och kvinnors utsatthet.

Genom att stödja Storasyster bidrar Kungsleden till FN:s globala hållbarhetsmål.

Vi arbetar för att bidra till FNs globala hållbarhetsmål där jämlikhet är en viktig faktor och där arbetet mot sexuellt våld är en viktig parameter i det arbetet.

Förutom att samarbetet med Storasyster är ett sätt för Kungsleden att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål skapar det även engagemang hos deras medarbetare.

– Vi lyfter våra samarbeten internt så att medarbetare kan känna stolthet över att vara med och bidra, och att arbeta på en arbetsplats som bidrar, till samhället på ett större plan. Vi arbetar för en gemensam framtid på alla sätt vi kan, genom klimatarbete, samhällsengagemang och samarbeten. Vi hoppas på så sätt skapa stolta och lojala medarbetare som blir ambassadörer för Kungsleden.

Avslutningsvis vill Kungsleden även uppmuntra fler företag att engagera sig. Genom sitt engagemang hoppas Kungsleden på att kunna inspirera andra till att bidra och engagera sig i samhälls- och utvecklingsfrågor.

– Vi är en del av samhället och är övertygande om att det även gynnar oss om vi tillsammans arbetar för ett bättre samhälle, och då är det bra att göra det genom olika partners och samarbeten som är kunniga inom sina områden.

Är du eller ditt företag intresserade av att stödja Storasyster?

Genom att investera i Storasyster tar ni ställning och är med i kampen för ett samhälle fritt från sexuellt våld.