Kvällsföreläsning online

Prata med ditt barn om sexuellt våld

Storasyster bjuder in till kvällsföreläsning för föräldrar om hur du kan prata med ditt barn om sexuellt våld.

Föreläsningen kommer lyfta barns utsatthet för sexuellt våld, vikten av vuxnas respons samt råd kring hur du kan prata med ditt barn om sexuellt våld. Det kommer även erbjudas tillfälle att ställa frågor.

Föreläsningen vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Föreläsningen är gratis.

14 april (Avslutat event)

Kvällsföreläsning: Prata med ditt barn om sexuellt våld

18:00 – 19:15 Zoom