Lunchföreläsning

Sexualitet efter sexuellt våld

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning online om sexualitet efter utsatthet för sexuellt våld.

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om sexualitet efter utsatthet för sexuellt våld.

Föreläsningen kommer innehålla perspektiv på sexualitet och varför det är viktigt att prata om sexualitetsproblematik efter sexuella övergrepp. Vi berättar också om några vanliga svårigheter kopplat till sex efter utsatthet för sexuellt våld samt kring bemötande. Det kommer också finnas tid för frågor.

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Amanda Fischer. Amanda är socionom med vidareutbildning inom sexologi. Hon arbetar som kurator i Storasysters samtalsmottagning.

27 januari (Avslutat event)

Lunchföreläsning: Sexualitet efter sexuellt våld

12:00 – 13:00 Zoom