Lunchföreläsning

Sexuellt våld i nära relationer

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning online om sexuellt våld i nära relationer.

Föreläsningen kommer lyfta sexuellt våld i familj, parrelation och andra nära relationer. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.

Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Datum: 26 April 2021

Tid: 12.00 – 13.00

Plats: Zoom

Föreläsningen är gratis.

26 april (Avslutat event)

Lunchföreläsning: Sexuellt våld i nära relationer

12:00 – 13:00 Zoom

För frågor om föreläsningen, kontakta:

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06