Föreläsning

Lunchföreläsning: Sexuellt våld i nära relationer

Storasyster bjuder in till lunchföreläsning om sexuellt våld i nära relationer.

Föreläsningen kommer lyfta sexuellt våld i familj, parrelation och andra nära relationer. Det kommer erbjudas tillfälle att ställa frågor.
Föreläsningen vänder sig till alla yrkesverksamma som möter människor i sitt arbete och hålls online via Zoom.

Föreläsningen hålls av Julia Engström, kurator och sakkunnig inom våldsprevention och bemötande på Storasyster. Julia är f.d. skolkurator med vidareutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Föreläsningen är gratis och du behöver inte föranmäla dig. Har ni frågor eller funderingar får ni gärna höra av er Julia.

07 december (Avslutat event)

Lunchföreläsning: Sexuellt våld i nära relationer

12:00 – 13:00 Zoom

Kontakta oss om du har några frågor

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06