Årets Storasyster 2023

Den 16 oktober 2023 delade vi för första gången någonsin ut priset Årets Storasyster i Dramatens vackra lokaler.

Galan syftade till att uppmärksamma årsdagen för #Metoo och ge utrymme för reflektion kring vad som har hänt sedan hösten 2017. Representanter från politiken, offentliga sektorn, näringslivet, underhållningsbranschen och civilsamhället samlades för en späckad gala som leddes av Amie Bramme Sey.

Grattis till Gun Heimer som är Årets Storasyster och tack för din livslånga gärning för personer utsatta för sexuellt våld. Gun Heimer är professor och gynekolog som sedan 1994 har arbetat med att främja kvinnors hälsa med inriktning mot våld och sexuella övergrepp.

“Årets Storasyster har i sitt arbete förespråkat vikten av kunskap och utbildning om våld, placerat ansvaret på en strukturell nivå, verkat för att ge verktyg till yrkesverksamma och underlättat samverkan mellan olika myndigheter. Hon har medverkat till framtagandet av ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av utsatta och tidigt belyst vikten av att våga fråga om våldsutsatthet. Gun Heimer tilldelas utmärkelsen Årets Storasyster för sin livslånga gärning för Storasysters målgrupp. Det arbete som Gun utfört har gjort skillnad och kommer att ha stor framtida effekt för personer som utsätts för sexuellt våld” – Utdrag ur juryns motivering.

Tack till alla som delade med sig av klokskap på scen, tack till alla gäster som bidrog till en atmosfär av systerskap och hopp, tack till Dramaten och teaterchef Mattias Andersson och tack till Amie Bramme Sey för att du ledde oss genom eftermiddagen.

Vad som inspirerar mig? Ilska. Ni kallar mig arga Andersson, och det är rätt. Jag är skitförbannad. Hur kan det ens spela någon roll om man föds som kille eller tjej i dagens samhälle? Vi måste få ett jämställt samhälle. Det är helt grundläggande för att vi ska kunna leva i en rättvis värld och bryta våldsamma strukturer” – Magdalena Andersson, partiordförande socialdemokraterna.

Nedan hittar du bilder från galan som du gärna får dela.
Tack till fotograf Hanna Skoglöf.

pristagare
Magdalena A. Cecilia B P
Thomas Hanzon och Åsa Hultman
Lena Endre