Opinionsbildning

Storasyster möter Annika Qarlsson och Helena Vilhelmsson (C)

Storasyster möter Annika Qarlsson och Helena Vilhelmsson (C) för att bland annat diskutera bemötandet av utsatta inom rättsväsendet.

Storasyster möter Annika Qarlsson och Helena Vilhelmsson

Idag hade Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster, och Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster, ett möte med Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson Centerpartiet, och Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot Centerpartiet. Under mötet diskuterade vi bland annat att kunskapen om sexuellt våld och bemötande av utsatta behöver säkerställas hos all personal inom rättsväsendet som möter utsatta i sin profession. Vi talade även om att rättsprocessen i många fall är för lång och att tiden från anmälan till åtal behöver förkortas för att den utsatta ska orka medverka. 

Mötet var en uppföljning på Storasysters politikersamtal som anordnades i november där Annika Qarlsson var en av paneldeltagarna. Under januari och februari kommer Storasyster möta riksdagsledamöterna som deltog under panelsamtalet som ägde rum i november för att diskutera hur vi kan skapa bättre förutsättningar för utsatta att polisanmäla sexuella övergrepp. 

Storasysters panelsamtal

Missade du Storasysters politikersamtal i november? Ta del av panelsamtalet i efterhand!