Opinionsbildning

Storasyster möter Désirée Pethrus (KD)

Idag hade Storasyster möte med Désirée Pethrus (KD) för att diskutera hur vi kan skapa förutsättningar för utsatta att kunna polisanmäla sexualbrott.

Möte med Désirée Pethrus

Idag hade Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster och Linnéa Hall, opinionsstrateg på Storasyster, uppföljningsmöte med Désirée Pethrus (KD) för att följa upp efter panelsamtalet i november, där Désirée var en av deltagarna, och berätta mer om vår verksamhet.

Under januari och februari månad håller Storasyster uppföljande möten med de riksdagspolitiker som deltog i panelsamtalet. Vid dessa uppföljningsmöten diskuterar vi hur vi kan skapa förutsättningar för att personer ska kunna polisanmäla sexualbrott som de utsatts för.

Under dagens mötet diskuterade vi bland annat snabbare handläggningstider, metodstöd och specialistenheter inom polisen.

Panelsamtal

I november 2020 anordnade Storasyster ett politikersamtal som hade fokus på covid-19 och sexuellt våld.