Möte med Samuel Svan (MP)

Igår hade Storasyster möte med Samuel Svan, politisk sakkunnig hos Åsa Lindhagen (MP).

Samuel Svan (MP) möte

Igår hade Storasyster möte med Samuel Svan, politisk sakkunnig hos Åsa Lindhagen (MP). Vi pratade bland annat om Covid-19 pandemins påverkan på utsatta för sexuellt våld samt tillgången till vård och polisanmälan efter sexuella övergrepp.

Under mötet pratade vi även om den sexualbrottsutredning som pågår just nu, som annat handlar om att se över straffen för sexualbrott, och om regeringens förstärkta insatser för kvinnors hälsa, där regeringen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har träffat en tilläggsöverenskommelse. Denna innebär bland annat att regionerna ska genomföra insatser för att personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning ska få tillgång till en god vård baserad på bästa möjliga kunskap. Läs mer om detta i Socialdepartementets pressmeddelande.

Aktuellt

Ta del av annat aktuellt om vårt arbete och nyheter