Rapport

Nationella trygghets- undersökningen 2020

Idag publicerade Brottsförebyggande rådet årets Nationella trygghetsundersökning.

Idag publicerade Brottsförebyggande rådet årets Nationella trygghetsundersökning. Undersökningen visar att andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott minskar. Andelen utsatta ökade kontinuerligt mellan 2012 och 2017, men har under de två senaste mätningarna istället minskat. Däremot återstår det att se om de två senaste årens mätningar är början på en nedåtgående trend eller en tillfällig avvikelse.

Att nästan en halv miljon personer i Sverige blev utsatta för sexualbrott under förra året är inte något vi kan acceptera

– Om detta är början på en faktisk nedåtgående trend är det såklart positivt, men vi kan inte vila i det. Att nästan en halv miljon personer i Sverige blev utsatta för sexualbrott under förra året är inte något vi kan acceptera. Vi måste fortsätta arbeta för att färre sexualbrott begås, samtidigt som samhällets instanser måste bli bättre på att ge stöd till de som utsätts, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster.

Vilka blir utsatta för sexualbrott?

Utsatthet för sexualbrott är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män (9,4 procent respektive 1,4 procent). Bland kvinnor är andelen som blivit utsatta störst i åldersgruppen 20-24 år, där 31,6 procent uppger att de utsatts. Tidigare i höst publicerades Stockholmsenkäten som visade att antal unga tjejer som uppger att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller våldtäkt har ökat från 2-3 procent under de senaste 20 åren, till hela 7 procent 2018 och 8 procent 2020.

– För att nå vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld måste vi arbeta förebyggande mot sexuellt våld. Och fokus i det förebyggande arbetet behöver vara på våldsutövarna, vilka i de flesta fall är killar och män, säger Cecilia.

Stockholmsenkäten visade även att den upplevda otryggheten har ökat något mellan 2018 och 2020 års mätning. Enkäten visar på en stor skillnad i upplevd trygghet mellan pojkar och flickor, där flickor upplever otrygghet i betydligt större utsträckning. Att kvinnor oroar sig mer än män är inte något som är specifikt för Stockholm. Nationella trygghetsundersökningen visar att kvinnor upplever störst oro, fastän oron att utsättas för brott främst ökat bland män. Oron att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp är även markant högre bland kvinnor än bland män (21 respektive 2 %).

– Så många kvinnor och flickor lever i rädsla och otrygghet, såväl i sina hem som i offentliga miljöer. Och när vi ser hur många som utsätts för sexualbrott varje år förstår vi också att det finns grund för den otryggheten. Detta blir i förlängningen ett demokratiproblem, att kvinnor inte kan leva sina liv fullt ut utan att behöva känna rädsla och otrygghet, säger Cecilia.

Läs rapporten

Nationella trygghets- undersökningen 2020