Nationella trygghetsundersökningen

NTU 2021

45 procent tjejer oroar sig ofta för att bli våldtagna eller utsatta för andra sexuella övergrepp, det visar årets nationella trygghetsundersökning (NTU) av Brå.

Var fjärde tjej uppger att hon utsatts för sexualbrott

Omkring 375 000 personer (4,6 procent av befolkningen mellan 16-84 år) uppger att de utsatts för sexualbrott under 2020. Det innebär en minskning från 2019. 

– Vi hoppas att det här är en nedåtgående trend som bland annat kan vara en följd av samtyckeslagen, metoo och en kunskapshöjning inom området. Däremot vet vi att begränsade kontaktytor i och med pandemin kan ha medfört att antal sexualbrott har minskat under året, samtidigt som mörkertalet är stort, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster. 

 

Vid sexualbrott är skillnaderna mellan kön och även mellan åldersgrupper mycket stora. Unga personer (16-24 år) uppger i högre utsträckning att de har utsatts för sexuella övergrepp och majoriteten av de som utsatts är flickor och kvinnor. Var fjärde tjej (26,1 procent) mellan 16-24 år uppger att hon utsatts för sexualbrott under 2020. För killar ligger siffran på 2,4 procent i samma åldersgrupp. 

Oron för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det finns dock fortfarande stora skillnader mellan kvinnors och mäns oro för att utsättas för sexualbrott. Bland kvinnor (16-84 år) är det 19 procent som ofta känner oro för att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. För män ligger andelen på 2 procent. Bland tjejer i den yngsta åldersgruppen, 16-24 år, uppger så många som 45 procent att de ofta oroar sig för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. För killar ligger siffran på 3 procent i samma åldersgrupp.  

– Utsattheten och oron att utsättas för sexualbrott bland unga kvinnor visar på vilket könat samhällsproblem detta är. NTU påminner oss återigen om att tjejer idag inte besitter rätten att leva sina liv fullt ut. Det är en fullständigt orimlig och oacceptabel situation, och vi som samhälle behöver göra betydligt mer i arbetet mot sexuellt våld, säger Cecilia.

Läs rapporten

NTU 2021