Nomineringar till Storasysters årsmöte 2022

Nedan följer valberedningens nomineringar till ett antal styrelseposter till verksamhetsåret 2022-2023 samt 2022-2024.

Nedan följer valberedningens nomineringar till ett antal styrelseposter till verksamhetsåret 2022-2023 samt 2022-2024. Vid årsmötet den 14/3 beslutar medlemmarna om förslaget godtas.

Ordförande: Karin Forseke (omval, två år)

Kassör: Inger Malm (omval, två år)

Sekreterare: Åsa Fröding (omval, ett år)

Suppleant: Fabian Månsson (omval, ett år)

Suppleant: Sanna Lindberg (omval, ett år)

Valberedningens motivering:

Styrelsen har under det gångna året visat ett fortsatt stort engagemang för såväl Storasysters verksamhet, som för att fortsätta utveckla Storasyster som organisation. Valberedningen noterar särskilt styrelsens ambition om att intensifiera arbetet med insamling och att säkra långsiktig finansiering.

Den kompetens, den samstämmighet och det starka driv som är betydande för att uppnå detta är väl representerade i styrelsen idag. Valberedningen föreslår därför att styrelsen ges möjlighet att tillsammans fortsätta sitt påbörjade och viktiga arbete.

Det är med stor glädje som valberedningen konstaterar att samtliga styrelsemedlemmar, vars mandat löper ut till årsmötet 2022, ställer upp till omval. Valberedningen nominerar därför Karin Forseke till ordförande under mandatperioden 2022-2024, Inger Malm till kassör 2022-2024, Åsa Fröding till sekreterare 2022-2023 samt Fabian Månsson och Sanna Lindblad till suppleanter 2022-2023.

Storasysters valberedning genom Andrea Ivarsson och Sofia Österlöf