Årsmöte 2023

Nomineringar till Storasysters årsmöte 2023

Nedan följer valberedningens nomineringar till ett antal styrelseposter till verksamhetsåret 2023-2024 samt 2023-2025.

Inför årsmötet har det till styrelsen inkommit en motion om att ändra stadgarna. I motionen föreslås att antalet ledamöter i styrelsen ska vara minst fyra och max åtta. Det föreslås vidare att suppleantfunktionen i styrelsen tas bort. Valberedningen presenterar därför två förslag. Förslag 1 är gällande förutsatt att årsmötet röstar för motionen. Förslag 2 är gällande förutsatt att årsmötet röstar mot motionen.

Förslag 1

Nils Marcks von Würtemberg 2023/2024 (omval) – ledamot och sekreterare

Birgitta Henriksson 2023/2025 (omval) – ledamot

Jessica O’Mary 2023/2025 (nyval) – ledamot

Kimberly Andersson 2023/2025 (nyval) – ledamot

Carl Björkman 2023/2025 (nyval) – ledamot

Azra Osmancevic 2023/2024 (nyval) – ledamot

Som revisor föreslås Johan Engdal, Sonora Revision.

Förslag 2

Nils Marcks von Würtemberg 2023/2024 (omval) – suppleant och sekreterare

Birgitta Henriksson 2023/2024 (omval) – suppleant

Jessica O’Mary 2023/2025 (nyval) – ledamot

Kimberly Andersson 2023/2025 (nyval) – ledamot

Carl Björkman 2023/2025 (nyval) – ledamot

Azra Osmancevic 2023/2024 (nyval) – ledamot

Som revisor föreslås Johan Engdal, Sonora Revision.

 

Karin Forseke, ordförande, och Inger Malm, kassör, vars mandat sträcker sig till 2024, sitter kvar i styrelsen.

Isabelle Coleman, ledamot, Fabian Månsson, suppleant, Sanna Lindberg, suppleant, och Åsa Fröding, sekreterare, vars mandat löper ut 2023, avgår från styrelsen.

 

Valberedningens motivering

Ledamöter för omval

Nils Marcks von Würtemberg och Birgitta Henriksson

Nils (Nicke) Marcks von Würtemberg och Birgitta Henriksson, vars mandat löper ut till årsmötet 2023, ställer upp till omval. Nicke och Birgitta har under det gångna året visat ett fortsatt stort engagemang och driv för Storasysters verksamhet. Valberedningen nominerar därför Nils Marcks von Würtemberg och Birgitta Henriksson till förnyade mandatperioder.

Ledamöter för nyval

Jessica O’Mary

Jessica har gedigen erfarenhet inom insamling och kommunikation. Hon har tidigare varit verksam inom den ideella sektorn samt inom universitetsvärlden i USA, och arbetar idag på Handelshögskolan i Stockholm. Jessica är sedan tidigare en aktiv medlem i Storasyster, där hon stöttat kansliet med insamlingsarbetet. Jessica har ett starkt engagemang för jämlikhet och likvärdighet och har erfarenhet från flera organisationer som verkar för dessa frågor. Valberedningen ser att Jessica har förmågan att intensifiera Storasysters insamlingsarbete och bidra till en långsiktig och stabil finansiering.

Kimberly Andersson

Kimberly har omfattande erfarenhet av ideellt engagemang och styrelsearbete till stöd för marginaliserade grupper, såväl i Sverige som internationellt. Hon har lång erfarenhet av arbete inom kommunikation och marknadsföring och har tidigare arbetat på bland annat Baylor College of Medicin, SIWI (World Water Week) och Karolinska Institutet. Valberedningen ser att Kimberly, med sitt engagemang för mångfald och jämlikhet, kan bidra till ökade möjligheter för Storasyster att nå ut till fler i stödverksamheten.

Carl Björkman

Carl har lång erfarenhet av internationella relationer och av att arbeta med regeringar och organisationer runt om i världen. Han är Nordenchef på Bill & Melinda Gates Foundation och har tidigare arbetat för bla World Economic Forum, EU-kommissionen och FN. Carl är aktiv i flera ideella organisationer, däribland mothers2mothers (m2m) och som jurymedlem för Plan International Swedens Flickapriset. Valberedningen ser att Carl har ett starkt engagemang för Storasysters frågor och ser att han med sin gedigna erfarenhet kan bidra med ett internationellt perspektiv till Storasysters arbete.

Azra Osmancevic

Azra arbetar som affärsutvecklingschef på Viaplay och är medgrundare till legal tech-bolaget Justic, ett digitalt verktyg för privatpersoner som behöver juridisk hjälp. Hon har även startat mentorskapsprogrammet Femtorship, som syftar till att stärka unga kvinnor. 2022 placerade hon sig på Ledarnas topplista över Framtidens kvinnliga ledare. Valberedningen ser att Azra, med sitt stora engagemang för Storasysters frågor, i kombination med hennes juridiska kompetens, har stor förmåga att bidra till Storasysters utvecklingsarbete.

 

Vid årsmötet den 13/3 beslutar medlemmarna om nomineringen godtas.

 

Storasysters valberedning genom Andrea Ivarsson och Sofia Österlöf. 

Kontakta valberedningen vid frågor