NTU 2022

Nivåerna av utsatthet för sexualbrott mellan kvinnor och män ökar

Andel utsatta för sexualbrott är i princip oförändrad, samtidigt som nivåerna av utsatthet är betydligt högre för kvinnor än män och skillnaderna har ökat över tid.

År 2021 utsattes omkring 367 000 personer mellan 16-84 år för sexualbrott i Sverige (4,5 procent av befolkningen). Det är i princip samma nivå som 2020, och en minskning från den ökning vi såg fram till och med 2017. 

– Vi hoppas att denna nedåtgående trend kommer fortsätta. 367 000 personer är fortfarande alldeles för många, men det går åt rätt håll och Storasyster kommer fortsätta kampen för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster. 

Årets NTU visar att utsatthet för sexualbrott är betydligt vanligare bland kvinnor än män och skillnaderna har ökat över tid. Förövarna är oftast män, vilket gör detta samhällsproblem till ett av de största mansproblemen. Samtidigt visar en ny studie från Göteborgs universitet att unga svenska män har svårt att acceptera jämställdhet och ökade rättigheter för kvinnor.

Utsattheten för sexualbrott är störst i gruppen unga tjejer. Bland tjejer i åldern 16-24 år uppger 26,9 procent att de utsatts för sexualbrott under 2021, jämfört med 3 procent av killarna i samma åldersgrupp.

– Unga tjejer besitter inte rätten idag att leva sina liv fullt ut. Idag, på Internationella Flickdagen, får vi återigen en påminnelse om hur utsatta tjejer är och den påverkan utsattheten har på deras liv. Vi behöver lyfta män och killars våld mot kvinnor och tjejer, och prata om de konsekvenser det får för både samhället och individen, säger Cecilia. 

Nationella trygghetsundersökningen

Studie från Göteborgs universitet

Om jämställdhet och sexism i Europa.