Företagspartner

Zoft Capital är Storasysters nya företagspartner

Stort tack Zoft Capital för ert värdefulla stöd!

Eftersom Storasyster är en ideell organisation är bidrag ovärderliga för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete. Därför vill vi lyfta vår nya företagspartner Zoft Capital. Företaget Zoft Capital är en selektiv investerare som ger stöttning till, och investerar i, företag i startup- och tillväxtskeden. Nuvarande investeringar inkluderar proptech, greentech, biotech och fintech.

Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster:
”Vi behöver bli fler som aktivt står upp för ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, och är så glada att Zoft Capital valt att stötta vår verksamhet. Tack Zoft Capital!”

Staffan Unge, VD Zoft Capital:
”Sexuella övergrepp och sexuellt våld är bland det värsta brott en människa kan utsättas för. Det faktum att mörkertalet är så pass stort vittnar om problem avseende bland annat samhällets syn på utsatta och förövare, stöd till utsatta och anhöriga samt förtroendet för den juridiska processen. Storasyster är en otroligt viktig organisation som tar ansvar för utsatta och anhöriga, samt utbildar och arbetar förebyggande. Det känns fantastiskt att, om än på marginalen, stötta Storasyster nu och på längre sikt.”

Cecilia Bödker Pedersen och Zoft Capitals Staffan Unge framför Storasysters banderoll

Vill du, eller ditt företag, stötta Storasyster?