Postkodstiftelsen: För oss är det självklart att stå upp mot sexuella övergrepp

Jenny Jonstoij, projektledare på Postkodstiftelsen berättar om varför de har valt att stödja Storasyster.

På Postkodstiftelsen är det självklart att stå upp mot sexuella övergrepp och ge stöd till verksamhet som bedriver förebyggande arbete eller hjälper de som blivit utsatta. Jenny Jonstoij, projektledare på Postkodstiftelsen berättar om varför de har valt att stödja Storasyster.

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på globala utmaningar. En av organisationerna de har valt att stödja är Storasyster. 

Vi stödjer Storasyster eftersom de gör ett otroligt viktigt, omfattande och uppskattat arbete med att stödja personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp samt bedriver kunskapshöjande och preventivt arbete för att minska sexuellt våld i samhället.

Postkodstiftelsen ger stöd till Storasysters projekt Chattsyster som pågår mellan oktober 2019 och september 2021. 

– Projektet Chattsyster fick stöd för att det är en verksamhet som fångar upp de allra mest utsatta, inte sällan personer som utsatts av en nära anhörig till dem. Att stödet och kontakten pågår en längre period och utgår från en målsättning som formuleras tillsammans med de stödsökande vid kontaktens start var också bidragande orsaker. 

Postkodstiftelsen har som uppdrag att förmedla en del av Postkodlotteriets överskott till ideella organisationer och projekt som gör världen till en bättre plats. 

 – Vårt uppdrag är att stärka civilsamhället. Genom att bevilja stöd till förändrande, utmanande och inspirerande projekt som bidrar till positiv samhällsförändring stärks även vi som organisation och vårt varumärke. Vi känner oss stolta när en organisation vi stödjer lyfts fram och prisas i olika sammanhang, t ex när Storasyster tilldelades Arvsfondens pris Guldkornet samt Stockholms stads Trygghetspris 2020. Det visar att vi ger stöd till relevanta och aktuella projekt.

 På Postkodstiftelsen är det självklart att stå upp mot sexuella övergrepp. 

– Vi vet att sexuella övergrepp tyvärr är vanligt förekommande. Undersökningar visar att en av tre unga kvinnor har utsatts men vi vet också att mörkertalen för att berätta om ett övergrepp är stora. För oss är det självklart att stå upp mot sexuella övergrepp och stödja verksamhet som bedriver förebyggande verksamhet eller stöttar de som blivit utsatta. Vi tycker också det känns viktigt att stärka organisationer som med knappa medel utför ett ovärderligt arbete för samhället. 

Investera i ett samhälle fritt från sexuellt våld

Är du eller ditt företag intresserade av att stödja Storasyster? Genom att investera i Storasyster tar ni ställning mot sexuellt våld och ger fler personer som blivit utsatta möjligheten att få stöd.