Regeringen: Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förbättras

Idag gick regeringen ut med beslutet om att göra läroplansändringar för att förbättra kvaliteten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer.

Idag gick regeringen ut med det efterlängtade beslutet om att göra läroplansändringar för att förbättra kvaliteten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Beslutet grundar sig bland annat i skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen som visade att det finns behov av att stärka undervisningen på området samt skolans betydande roll i att skapa en samtyckeskultur.

De förstärkta skrivningarna i läroplanerna betonar bland annat att undervisningen ska ske återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande. Undervisningen ska även bidra till att öka elevernas förmåga att göra medvetna och självständiga val samt ge eleverna möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

– Uppdateringen av sexualundervisningen i läroplanen är en extremt viktig utveckling och en statushöjning av ett utbildningsområde som länge varit underprioriterat. Skolan är den enda plats där alla barn samlas och har därför ett ansvar och en unik möjlighet att förebygga våld och främja en samtyckeskultur. Det är verkligen på tiden att skolväsendet tar det ansvaret på allvar. Att alla elever nu kommer ha en sexualundervisning som inte bara är mer mångsidig och innehållsrik utan också är återkommande är mycket glädjande, säger Julia Engström, sakkunnig våldsprevention och bemötande Storasyster.

Utbildnings-
departementets
pressmeddelande