Aktuellt

Var femte tjej i årskurs 9 har utsatts för sexualbrott

Idag publicerade Brottsförebyggande rådet Skolundersökning om brott 2019. Den visar att var femte tjej i årskurs 9 har utsatts för sexualbrott.

– Att unga tjejer är den grupp som är allra mest utsatt för sexuella kränkningar och andra sexualbrott vet vi från flertalet rapporter och undersökningar. Skolundersökningen visar att var femte tjej i årskurs 9 utsatts för sexualbrott under 2019, vilket är oacceptabelt. Det är tydligt att vi har mycket arbete kvar att göra innan vi når vår vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster.

Sexualbrott får ofta stora konsekvenser för den utsatta. För de tjejer som utsatts för sexualbrott under det senaste året har majoriteten medvetet undvikit vissa personer eller vissa platser (66 respektive 62 procent), visar Skolundersökningen. En stor andel har stannat hemma kvällstid fast hon ville gå ut (31 procent) och en del har hållit sig borta från skolan en hel dag (17 procent).

– Vi vet att konsekvenserna efter utsatthet för sexuellt våld påverkar skolgången även om övergreppen inte har skett i skolan. Är förövaren jämnårig är dessutom risken stor att barnet tvingas träffa sin förövare i skolan. Vi kan inte förvänta oss att barn som upplevt sexuellt våld och som kanske även tvingas träffa sin förövare, ska kunna lära sig på lika villkor som barn utan erfarenhet av våld, säger Julia Engström, sakkunnig våldsprevention och bemötande Storasyster.

Storasyster anser därför att det preventiva arbetet alltid måste börja hos vuxna och på den plats där barn tillbringar stor del av sin tid. För att motverka sexuellt våld behöver skolans våldspreventiva arbete innehålla förebyggande insatser riktat till killar för att förhindra våldsutövning. Skolan behöver också arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa genom att säkerställa att de tjejer som redan har utsatts får stöd.

Julia Engström och Cecilia Bödker Pedersen Storasyster

För att kunna säkerställa att skolpersonal har den kunskap och verktyg som krävs för ett kvalitativt våldsförebyggande arbete måste det ske en kunskapshöjning inom alla delar av skolväsendet.

BRÅ

Skolundersökning om brott 2019

Ta del av hela skolundersökningen.

För dig som arbetar inom skola

Vill du lära dig mer om barns utsatthet för sexuellt våld i skolan, vanliga varningssignaler på utsatthet samt vilka allvarliga konsekvenser våld kan ge?

Kontakta oss om du har några frågor

Julia Engström

Julia Engström

073 402 92 06