Företagspartners & samarbeten

Storasyster tilldelas stipendium från Skandias Idéer för livet

Bidraget går oavkortat till Storasysterrapporten 2024: Våldet som vardag – en rapport om utsatthet online

Vi kan stolt berätta att vi har beviljats stipendium från Skandias stiftelse Idéer för livet. Stipendiet går till Storasysters årliga rapport som i år handlar om sexuellt våld online. Våldet som vardag – en rapport om utsatthet online lanseras den 16 maj.

Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare:
”Vi är otroligt glada och tacksamma för det här stipendiet. Det har möjliggjort vår rapport Våldet som vardag – en rapport om utsatthet online som är en del av vårt påverkansarbete med syfte att förbättra situationen för vår målgrupp. Idéer för livet har ytterligare stärkt Storasysters arbete mot ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.”

Motivering:

”Med en kvantitativ och kvalitativ studie av allmänhetens kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online vill föreningen Storasyster synliggöra den kunskapsbrist de ser i samhället, attityder som präglad av en normaliseringsprocess samt belysa vilka konsekvenser det har för utsatta.”

Om stiftelsen:

Skandias Stiftelse Ideér för livet arbetar långsiktigt för fler och mer effektiva sociala insatser genom att stödja forskning, metoder och ideella barn- och ungdomsprojekt.

Storasysters medarbetare tillsammans med en representant från Skandia – håller i stipendiet och blommor