Stockholmsenkäten 2022

Otryggheten för tjejer är ett demokratiproblem

Förra veckan lanserades Stockholmsenkäten 2022, som besvaras av ungdomar. Enkäten visar bland annat att allt fler känner sig otrygga i sina bostadsområden.

Storasysters generalsekreterare Cecilia med citat

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år av Stockholms stad där ungdomar i årskurs 9 och årskurs två på gymnasiet får svara på frågor uppdelade i olika områden. Svaren sammanställs sedan till en rapport. I år visar rapporten bland annat att personer som uppges ha utsatts för våldtäkt har minskat från tidigare år (2016-2020). Ökningen under åren 2018-2020 kan bland annat förklaras av metoo-rörelsen och samtyckeslagen, som kan ha bidragit till att fler vågar prata om övergrepp när ansvaret i samhällsdebatten har placerats där det ska vara, hos förövaren.

– Metoo-rörelsen och samtyckeslagen kan ha bidragit till att fler vågar prata om övergrepp. Samtidigt vet vi att mörkertalet fortfarande är stort. Sakfrågan sexuellt våld behöver fortsatt få mer utrymme i samhällsdebatten och vi vill även se att frågan lyfts i de politiska samtalen inför valet som närmar sig, säger Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen.

Stockholmsenkäten visar att den upplevda otryggheten har ökat, och här ser man en tydlig könsskillnad där tjejer i betydligt högre grad än killar uppger att de känner sig otrygga.

Sexuellt våld inträffar överallt, hela tiden. De flesta som utsätts är kvinnor. Att tjejer och kvinnor känner otrygghet, såväl i sina hem som offentliga miljöer, är ett demokratiproblem, säger Cecilia.

Valet 2022

Inför valet 2022 har Storasyster haft samtal med politiker och lyft våra fokusområden.