Anhörigstöd

Storasyster lanserar ny stödfunktion för anhöriga

Idag lanserar Storasyster, Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp, en ny stödfunktion som riktar sig till anhöriga.

Att ha en nära relation till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan kännas svårt och väcka en mängd olika tankar och känslor. Samtidigt har den anhöriga ofta en viktig roll i bearbetningsprocessen för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Vi på Storasyster vet att det kan vara utmanande att både vara ett stöd till sin anhöriga och att samtidigt att ta hand om sig själv och sina känslor. Det är inte heller ovanligt att utsatta upplever att det blir betungande att ta hand om anhörigas känslor och reaktioner efter att de fått kännedom om utsattheten. 

Idag lanserar vi därför en särskild stödfunktion som riktar sig till anhöriga till personer som utsatts för sexuellt våld. Du som förälder, partner, vän eller annan anhörig är varmt välkommen att ta kontakt med oss för stöd- och rådgivning.

– För många andra kategorier av anhöriga finns etablerade stödfunktioner i samhället. Vi har sedan Storasysters grundande tagit emot anhöriga i våra stödfunktioner som har haft svårt att hitta stöd och hjälp på annat håll. Runt varje utsatt finns ofta ett antal anhöriga som på olika sätt påverkas av övergreppen. De anhöriga kan ofta behöva stöd, både i sin egen bearbetning av det som de fått höra, men också i att finnas där för den utsatta. Därför känns det extra bra att vi nu gör en riktad satsning för denna målgrupp, säger Cecilia Bödker Pedersen generalsekreterare på Storasyster. 

Våra stödfunktioner till anhöriga:

  • Telefonjour, onsdagar 12.00-14.00 
  • Samtalsstöd via telefon, videosamtal eller på plats i vår mottagning
  • Samtalsgrupper för föräldrar
  • Samtalsserie för partners