Opinionsbildning

Storasyster möter Josefin Malmqvist (M)

Idag hade Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster, och Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster, möte med Josefin Malmqvist (M).

Möte med Josefin Malmqvist (M)

Idag hade Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster, och Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster, möte med Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M) och ordförande för Moderatkvinnorna. 

Mötet var en uppföljning på Storasysters panelsamtal i november, där Josefin Malmqvist var en av paneldeltagarna tillsammans med andra riksdagspolitiker. Under uppföljningarna med paneldeltagarna fokuserar vi på att diskutera hur vi kan skapa bättre förutsättningar för personer utsatta för sexuella övergrepp att polisanmäla. Idag diskuterade vi bland annat specialenheter inom polisen, skärpta straff, snabbare utredningar samt vikten av ett bra bemötande och kunskap inom området hos de som möter utsatta för sexuella övergrepp i sitt yrke. Vi pratade även om behovet av en långsiktig finansiering till jourverksamheter. 

 

Politikersamtal

Under 2020 anordna Storasyster ett live-sänt politikersamtal för att diskutera hur vi kan säkra tillgången till stöd i pandemins efterverkningar.