Opinionsbildning

Storasyster möter Juno Blom

Storasyster möter Juno Blom för att bland annat diskutera hur regeringen kan skapa bättre förutsättningar för personer utsatta för sexuellt våld att kunna polisanmäla.

Cecilia Bödker Pedersen, Linnéa Hall och Juno Blom

Igår hade Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster och Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster, ett digitalt möte tillsammans med Juno Blom, partisekreterare Liberalerna, för att ha ett uppföljande samtal efter vårt panelsamtal som ägde rum i november och där Juno Blom var en av paneldeltagarna. 

Under mötet berättade vi mer om vår verksamhet samt diskuterade bland annat tillgång till stöd oavsett vart man bor i landet, hur kommunerna kan arbeta med frågan och hur regeringen kan skapa bättre förutsättningar för att utsatta ska kunna polisanmäla. Vi diskuterade även behovet av en mer långsiktig finansiering till stödorganisationer. 

– Vi behöver lyfta frågan om polisanmälan efter sexuella övergrepp på den politiska agendan för att skapa förutsättningar för utsatta att kunna polisanmäla, som en del att få upprättelse samt ställa förövarna till svars för sina handlingar. Den som har blivit utsatt för sexualbrott har en rättighet, men inte en skyldighet, att anmäla brottet. Storasyster förutsätter däremot att rättsväsendet tar sitt ansvar för att på bästa sätt ta hand om en anmälan, utreda brottet och att förövaren döms, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster. 

Under januari och februari kommer Storasyster att ha uppföljande möten med riksdagsledamöterna som deltog under panelsamtalet som ägde rum i november för att diskutera frågan om polisanmälan efter sexuella övergrepp samt berätta mer om vår verksamhet.

Opinionsbildande arbete

Genom opinionsbildning verkar Storasyster för att medvetandegöra och påverka attityder, ställningstaganden och agerande hos såväl beslutsfattare som opinionsbildare och den breda allmänheten gällande samhällsproblemet sexuellt våld.

Panelsamtal

I november 2020 anordnade Storasyster ett live-sänt panelsamtal för att tillsammans med ansvariga politiker diskutera frågan om tillgången till stöd i pandemins efterverkningar.