Storasyster tilldelas pris av Arvsfonden

2020 års Guldkorn i kategorin Ungdom tilldelas Storasyster för projektet Hela mig. Priset är på 50 000 kronor och tillkännagavs idag.

Hela Mig - Storasyster

– Vi är så stolta över utmärkelsen till Arvsfondens Guldkorn i kategorin Ungdom. Med Hela Mig fick Storsyster möjligheten att uppmärksamma en målgrupp som tidigare inte fått höras och stötta hundratals unga personer vars sexualitet påverkats av erfarenheter av sexuella övergrepp och våldtäkt. Tusen tack till alla våra samarbetspartners under projekttiden och till Arvsfonden för stödet och utmärkelsen. Ett särskilt stort tack vill vi också rikta till alla som delat med sig av sina erfarenheter till oss – utan ert förtroende hade projektet inte varit möjligt. Låt oss fortsätta prata om sex efter sexuellt våld, säger Rebecca Sjöstrand och Leigh Norén, projektledare Storasyster.

Motivering till priset:

Projektet Hela mig har spridit kunskap och hopp om att en lustfylld sexualitet efter ett sexuellt trauma är möjligt. Genom den välbesökta webbplatsen låtossprataomsex.nu, kortfilmer baserade på målgruppens egna erfarenheter och drygt 1300 sexologiska stödsamtal – både online och IRL – fortsätter föreningen att hjälpa och stödja målgruppen.

– Hela Mig var ett otroligt viktigt projekt som satte ljuset på en fråga som inte tidigare uppmärksammats. Även om projektet nu är avslutat fortsätter vi arbetet med att ge stöd till personer som upplever sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld. Med hjälp av prispengarna kommer vi att sprida information om projektets lärdomar, projektets webbplats låtossprataomsex.nu samt utbilda vår behandlande personal i att ge stöd till projektets målgrupp, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster.

Arvsfonden delar varje år ut priset Guldkorn till utvalda projekt som har fortsatt att bedriva verksamhet efter det att Arvsfondens finansiering har upphört. Syftet är att uppmärksamma hur nyskapande verksamheter inom föreningsvärlden bidrar till att utveckla och förbättra vårt samhälle. Utmärkelsen delas ut i kategorierna Barn, Ungdom, Personer med funktionsnedsättning och Lokalstöd.

– Storasysters projekt Hela mig är ett bra exempel på hur man har lyckats inkludera och engagera barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att lyfta samhällsfrågor och utveckla nya verksamheter, men oftast saknas pengar. Därför finns Arvsfonden, säger Håkan Ceder, ordförande Arvsfondsdelegationen.

Låtossprataomsex.nu

En hemsida för dig som har utsatts för sexuella övergrepp och har funderingar kring din sexualitet.