Storasyster tilldelas Unizons idépris

Storasyster tilldelas idépriset av Unizon för kampanj om sexuella övergrepp.

Utdrag ur kampanjfilm

Storasyster tilldelas idépriset 2021 av Riksförbundet Unizon för kampanjen “Tänk dig ett samhälle fritt från sexuella övergrepp. Det gör vi.”. Kampanjen syftar till att få mottagaren att föreställa sig en värld utan sexuella övergrepp, vilket är den vision Storasyster arbetar för. Genom kampanjen vill Storasyster uppmärksamma och öka kunskapen om sexuella övergrepp samt vilket utbrett samhällsproblem det är.

– Vi är väldigt glada och tacksamma över att ha vunnit Idépriset 2021! Vi är stolta över kampanjen och ser det breda genomslag som den fått som otroligt viktigt. Vi har långt kvar innan vi har ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, men förhoppningsvis leder kampanjen till nya tankar och idéer om hur vi kan ta oss dit, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster.

Kampanjen har tagits fram med hjälp av kommunikationsbyrån DET.

– Vi är så stolta över att Unizon har uppmärksammat kampanjen ”Tänk dig ett samhälle fritt från sexuella övergrepp” och att vi på DET på detta sätt har bidragit till att göra denna viktiga fråga hörd, säger Anna Sjöberg, VD DET.

Unizons idépris är ett årligt pris som förbundet i samband med kongressen delar ut till medlemsorganisationer som genomfört en idé värd att uppmärksamma. 2021 gick idépriset till Storasyster, Kraftbyrån och Föreningen Rise.

Motivering till att Storasyster tilldelas idépriset:

Storasyster får Unizons idépris för kampanjen ”Tänk dig ett samhälle fritt från sexuellt våld”. Kampanjen, som fått stor spridning, har ett positivt, fantasifullt och kreativt tilltal och sätter fingret på att en värld fri från sexuella övergrepp faktiskt är möjlig. Genom att vända på perspektiven lyckas Storasyster visa kraften i att visualisera att det är möjligt att förebygga sexuellt våld. Unizon och Unizons jourer arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Kampanjen går i Unizons anda – vi arbetar FÖR samhällsförändring och FÖR förbättring. Grattis Storasyster!

Storasysters kampanj består av en reklamfilm, printannonser och annonser i sociala medier. Storasyster kommer att fortsätta sprida kampanjen även framöver.

– Vi har sett ett ökat fokus på frågan om mäns våld mot kvinnor, och också det sexuella våldet, den senaste tiden. Det har gjort kampanjens budskap än mer aktuellt. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med kampanjen som en del av vårt kunskapshöjande arbete, för om vi inte höjer kunskapen och medvetenheten om sexuellt våld i samhället kommer vi aldrig lösa detta enorma samhällsproblem, säger Cecilia Bödker Pedersen.