Konferens

Storasysterkonferensen 2021

Den 1 september 2021 bjöd Storasyster in till konferens och rapportlansering om polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott.

Under 2021 har Storasyster ett särskilt fokus på polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott. Vi har genomfört intervjuer med utsatta som polisanmält sexualbrott samt en enkätstudie på samma tema. Kunskapen från intervjuerna och enkäten har sammanställts i en rapport.

För att lyfta resultatet av rapporten och frågan utifrån flera perspektiv anordnade vi Storasysterkonferensen. Genom Storasysterkonferensen ville vi uppmärksamma hur vi kan skapa tryggare förutsättningar för att fler utsatta ska kunna polisanmäla.

Del 1

Inledning

Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster, hälsar välkommen till konferensen. Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster, Annie Lööf (C) och Anders Thornberg, rikspolischef, inledningstalar.

Del 2

Rapportlansering

Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster, presenterar de centrala resultaten från Storasysterrapporten 2021, fokus: polisanmälan och
rättsprocess.

Del 3

Presentation av forskningsstudie

Lisa Rudolfsson, fil. dr. i psykologi, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, presenterar sina studier om yrkesverksammas (polis och medicinsk personal) bemötande av kvinnor som har utsatts för våldtäkt.

Del 4

Panelsamtal

Panelsamtal om förutsättningarna för utsatta att polisanmäla och att genomgå en rättsprocess.

Medverkande: Anna Lindström, Polisen NOA, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, advokat, Anna Horgby, Brå

Moderator: Linnéa Hall, Storasyster

Del 5

Överlämning av förbättringsförslag

Anna Lindström, Polisen, och Märta Stenevi, jämställdhetsminister, i samtal med Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen.

Rapport

Storasysterrapporten 2021

Kontakt

Kontakta oss om du har några frågor