Storasysterkonferensen

Fokus anhöriga

Storasyster bjuder in till konferens och rapportlansering med fokus på anhöriga. Konferensen är gratis, du kan närvara på plats eller se konferensen via Zoom.

Under 2022 har Storasyster ett särskilt fokus anhöriga i vår verksamhet och vi har under året utvecklat vårt anhörigstöd. Att ha en nära relation till någon som har erfarenheter av sexuella övergrepp eller våldtäkt kan kännas svårt och väcka en mängd olika tankar och känslor. Samtidigt har den anhöriga ofta en viktig roll i bearbetningsprocessen för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Vi har därför under året intervjuat utsatta om relationen till sina anhöriga samt samlat in enkätsvar från anhöriga om hur det är att ha en närstående som har utsatts. Kunskapen från intervjuerna och enkäten har sammanställts i en rapport som lanseras under konferensen.

För att lyfta resultatet av rapporten och vikten av anhörigstöd utifrån flera perspektiv anordnar vi Storasysterkonferensen. Genom Storasysterkonferensen vill vi uppmärksamma hur vi kan förbättra stödet för utsatta genom att höja kunskapen om anhörigas roll och situation.

PROGRAMPUNKTER:

► Inledning:

Storasyster inleder konferensen och hälsar välkomna.

► Rapportlansering

Presentation av de centrala resultaten från Storasysterrapporten 2022, fokus: Anhöriga

Medverkande: Linnéa Hall, opinionsstrateg Storasyster.

Presentation av Storasysters anhörigstöd – kunskap och lärdomar 

Julia Engström, anhörigsamordnare och kurator berättar om året då Storasyster utvecklat sitt anhörigstöd.

► Panelsamtal

Panelsamtal om relationen mellan utsatta och anhöriga, och om behovet av anhörigstöd. Panelister: Linda Mekibes, kurator och samordnare på Barnahus Stockholm, Mia Kilström, psykoterapeut på RFSU kliniken, och Julia Engström, anhörigsamordnare Storasyster. Moderator: Linnéa Hall, Storasyster.

 

11 november (Avslutat event)

Storasysterkonferensen 2022

09:00 – 12:00 På plats eller Zoom

Vid frågor, kontakta:

Saga Åkerman

Saga Åkerman (föräldraledig)

070 090 63 72