Rapport

Storasysterrapporten 2021

Fokus: Polisanmälan och rättsprocess

Jag är någon, jag betyder något, oavsett vad den här personen gjorde mot mig. informant Storasysterrapporten 2021

Storasyster presenterar idag en ny rapport om upplevelsen av polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott. Rapporten visar att 63 procent av personerna som deltagit i enkätstudien har fått en försämrad tillit till rättssystemet efter att ha gjort en polisanmälan av sexualbrott.

Mörkertalet för sexualbrott är stort och få förövare kommer till rättssystemets kännedom. Mäns våld mot kvinnor innebär stora ekonomiska kostnader för samhället och den utsatta får ofta betala ett högt pris för de psykiska och sociala konsekvenserna av våldet. För att minska våldets kostnader ser Storasyster ett stort behov av att förbättra situationen för utsatta som väljer att polisanmäla sexualbrott, för att på så sätt bidra till att fler utsatta känner att de kan och vill polisanmäla sexualbrott. 

Storasyster presenterar därför idag en rapport som belyser vilka förutsättningar som krävs för att skapa en trygg situation för att den utsatta ska polisanmäla brotten. Bland annat genom att höja kvaliteten i utredningarna, att kunskapen om sexuellt våld och bemötande av utsatta stärks inom polis- och åklagarmyndigheten samt att information om var den utsatta kan vända sig för stöd efter att ha utsatts för sexuellt våld, om den brottsutsattas rättigheter, och om hur utredningen fortskrider stärks. 

Kommentar från Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen: 

– Vi har genom åren hört hundratals berättelser om polisutredningar som kraftigt försämrat våra stödsökandes mående istället för att ge dem upprättelse. Vi ser också fall där allting går rätt, där den brottsutsatta får ett kunnigt och professionellt bemötande, där utredningen går snabbt och där personen upplever sig ha blivit lyssnad och trodd på – oavsett utgången av ärenden. Vi hoppas med denna rapport kunna bidra till att fler sexualbrottsutsatta ges möjlighet till en positiv upplevelse av kontakten med det svenska rättsväsendet, och att fler ska kunna ges juridisk upprättelse. 

Ladda ner

Storasysterrapporten 2021

Rapporten bygger på kvantitativt och kvalitativt material insamlat genom intervjuer och en enkät om utsattas upplevelse av polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott.

Har du frågor om rapporten? Kontakta,