Årsrapport

Storasysters årsrapport 2021

Årsrapporten innehåller information om de stödsökande som Storasyster tagit emot under 2021 samt resultat och effekterna av vårt arbete.

Nu har vi släppt Storasysters årsrapport 2021! Årsrapporten innehåller information om de stödsökande som Storasyster tagit emot under 2021 samt resultat och effekter av vårt arbete. 

– Det är ett privilegium att så många utsatta väljer att vända sig till oss för stöd och hjälp, och att se tydliga förbättringar i deras psykiska och sexuella mående skänker hopp. Samtidigt är det nedslående att se den allvarliga psykiska ohälsa som följer på utsatthet för sexuellt våld, ofta på grund av att vår målgrupp inte får kvalificerat stöd från samhället. Det är upprörande att vår målgrupps hälsa inte prioriteras politiskt. Därför behöver resurser läggas på verksamheter som tar emot denna ofta bortglömda målgrupp, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster.

Utdrag ur årsrapporten

  • Under 2021 tog vi emot 2 277 utsatta i 5 899 kontakter.
  • 94 procent av stödsökande var en kvinna eller flicka, och 95 procent av stödsökande hade varit utsatta av en eller fler män.
  • I ungefär var femte stödkontakt diskuteras suicidtankar.
  • I vår samtalsmottagning kunde vi se att endast 2% av klienterna rapporterade starka känslor av skuld och skam vid avslut av samtalskontakterna (jämfört med 46% av klienterna vid start av kontakten).
  • 96 procent av stödsökande i Onlinesyster upplevde stödet som bra eller mycket bra. 
  • 9 av 10 stödsökande i chatten uppgav att de hade fått prata om det som var viktigt för dem och att de hade blivit lyssnade till.

 

Här hittar du hela årsrapporten.

Kontakta oss så berättar vi mer

Cecilia Bödker Pedersen Storasyster

Cecilia Bödker Pedersen

076 634 34 36