Aktuellt

Tre år sedan #metoo

Idag är det tre år sedan metoo-uppropen började spridas över världen och som snabbt blev virala under hashtaggen #metoo.

Idag är det tre år sedan metoo-uppropen började spridas över världen och som snabbt blev virala under hashtaggen #metoo.

”Metoo bröt tystnaden kring sexuellt våld och visade hur det genomsyrar alla delar av samhället. Vi ser fortfarande effekterna av uppropen, hur frågan om detta enorma samhällsproblem uppmärksammas på ett nytt sätt och att det finns en ökad medvetenhet kring problematiken och frekvensen. Än finns mycket kvar att göra, och Storasyster fortsätter att arbeta för att motverka sexuellt våld och ge stöd till de som utsätts.”, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för Storasyster.