Årsmöte

Utlysning inför årsmöte 2023

Den 13 mars infaller Storasysters årsmöte. Inför årsmötet öppnar valberedningen upp för ansökningar till styrelsen för verksamhetsåren 2023-2024 respektive 2023-2025.

Den 13 mars 2023 infaller Storasysters årsmöte. Inför årsmötet öppnar valberedningen upp för ansökningar till styrelsen för verksamhetsåren 2023-2024 respektive 2023-2025.

Valberedningen söker en styrelse med kompetens, erfarenhet och nätverk som kan hjälpa Storasyster att säkra en trygg finansiering för att fortsätta växa, nå ut till ännu fler stödsökande samt skapa opinion i föreningens vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Sökbara poster till årsmötet 2023

Fyra ledamöter, under en period av ett (1) till två (2) år

Posterna innehas idag av Birgitta Henriksson och Nils Marcks von Würtemberg, vilka ställer upp till omval. Innehas även av Isabelle Coleman och Åsa Fröding, vilka inte ställer upp till omval.

Två suppleanter, under en period av ett (1) år

Posterna innehas idag av Fabian Månsson och Sanna Lindberg, vilka inte ställer upp till omval.

Två ledamöter till valberedningen för en period av ett (1) år

Posterna innehas idag av Andrea Ivarsson och Sofia Österlöf, vilka ställer upp till omval.

För att ingå i styrelsen krävs att du: 

● Har ett stort engagemang för föreningens vision och målsättning om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

● Har viljan, förmågan och erfarenheten av att leda styrelsens strategiska utveckling.

● Kan bidra med erfarenheter och kunskaper till styrelsen och föreningens kansli.

● Avsätter 5 kvällar för styrelsemöten i Stockholm under verksamhetsåret, samt avsätta tid för egna initiativ för att stärka organisationen ekonomiskt och opinionsmässigt.

● Vara villig att arbeta i utskott efter behov.

● Kan verka oavlönat samt religiöst och partipolitiskt obundet.

● Är medlem i Storasyster vid årsmötet.

Överrubrik

Är du intresserad av att engagera dig i Storasysters styrelse?

Kandidera genom att skicka ditt CV till valberedning@storasyster.org och berätta på vilket sätt du kan bidra.

Sista dag för att kandidera är den 22 februari. Kandidater måste vara tillgängliga via telefon under vecka 8 eller 9. Intresseanmälan för valberedning sker senast fem dagar innan årsmötet.