Rapporter

Våldet som vardag – en rapport om utsatthet online

Med fokusområdet sexuellt våld online undersöks bland annat allmänhetens kunskaper och attityder om sexuellt våld online samt konsekvenserna för utsatta.

Storasyster lanserar idag årets Storasysterrapport: Våldet som vardag – en rapport om utsatthet online. Där undersöks bland annat allmänhetens kunskaper och attityder om sexuellt våld online samt konsekvenserna för utsatta.

Sammantaget visar Storasysterrapporten 2024 på betydande skillnader mellan allmänhetens kunskaper och attityder mellan sexuellt våld som sker på nätet och sexuellt våld som sker utanför nätet. Rapporten bygger på en marknadsundersökning av Verian (tidigare Sifo) och en enkät riktad mot personer från 13 år som har blivit eller blir utsatta för sexuellt våld online.

Resultatet av rapporten visar bland annat att:

  • Mer än var tionde man i åldern 30-49 tror att det är okej att skicka dick-pics utan samtycke
  • Låg kunskap och hög osäkerhet om våldtäkter som sker online
  • Fem gånger fler skuldbelägger offret när det sexuella våldet sker online
  • Våldet online normaliseras – särskilt av männen
  • Dubbelt så många ser sexuellt våld offline som något brottsligt jämfört med sexuellt våld online

Detta belyser ett enormt behov av kunskapshöjande- och attitydförändrande insatser om sexuellt våld online på olika nivåer i samhället.
– Att män generellt inte vet att det är olagligt att tvinga, pressa eller hota någon att penetrera sig själv via digitala plattformar är ju såklart ett samhälleligt misslyckande. Det borde vara precis lika självklart att alla sexuella handlingar online kräver samtycke, som sexuella handlingar offline, säger Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen.

Särskilda konsekvenser som utsatta belyser är: Psykisk ohälsa, suicidtankar/suicidförsök, begränsat livsutrymme och anpassning och svårigheter att identifiera händelser online som våld, särskilt när det sker i ens relation. Utsatta berättar själva om konsekvenserna av den nuvarande situationen i rapporten.
Jag har depression och ptsd. När någon okänd skriver till mig på instagram eller övrig social media, då får jag panik, skriver en anonym respondent Storasysterrapporten 2024.

Storasyster vill bland annat se en stärkt sexualbrottlagstiftning, kunskapshöjning inom rättsväsendet, stöd och verktyg till skolpersonal och att socialstyrelsens föreskrifter bör innehålla vägledning för vården att upptäcka och bemöta även utsatthet online.
– Den allmänna kunskapsbristen och de skadliga, normaliserande attiyderna som finns i samhället angående sexuellt våld online har en direkt koppling till flera av de konsekvenser som utsatta beskriver i vår rapport. Att utsatta inte vågar prata om det som hänt, att de inte söker vård och stöd trots omfattande psykisk ohälsa och exempelvis suicidtankar, att de inte polisanmäler påverkas utan tvekan av samhällets bristande kunskap och attityder, säger Cecilia Bödker Pedersen.

Rapportförfattare: Sofie Karlsson.
Extra stort tack till Skandias Idéer för livet som genom sitt stipendium möjliggjorde årets rapport.

Ta del av årets Storasysterrapport

Du kan både ladda ner rapporten och läsa den i din webbläsare.