Ambassadörskap

Storasyster presenterar ambassadörer

Carolina Gynning, Titiyo Jah, Michaela Meijer och Thomas Hanzon engagerar sig för att öka kunskapen och få fler att ta ställning mot det sexuella våldet.

Storasysters ambassadörer: Carolina Gynning, Titiyo Jah, Michaela Meijer och Thomas Hanzon

Foto: Anna Roström, Viktor Flumé, Arwid Koskinen och Ingemar Lindewall

Frågor som rör ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld är sedan tidigare en engagerande fråga för Carolina Gynning, Titiyo Jah, Michaela Meijer och Thomas Hanzon. Nu är det klart att de ansluter som ambassadörer för den ideella organisationen Storasyster.

Storasyster startar under våren upp sitt arbete med ambassadörskap. Ambassadörernas ideella uppdrag går ut på att engagera sig i frågor som rör ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. På olika sätt kommer de arbeta för att öka kunskapen och få fler att ta ställning mot det sexuella våldet. De bidrar även till att öka kännedomen om Storasyster samt uppmärksamma organisationens stödinsatser för utsatta och anhöriga, kunskapshöjande arbete och opinionsbildning.
– Vi är så glada och stolta att nu presentera Storasysters första ambassadörer. Vi tror att våra ambassadörer kommer att bli en viktig del i vårt arbete med att medvetandegöra samhällsproblemet sexuellt våld – var och en på sina egna arenor, säger Storasysters generalsekreterare Cecilia Bödker Pedersen.

Cecilia Bödker Pedersen fortsätter:
– Vi ser att stora framsteg gjorts det senaste decenniet när det gäller allmänhetens kunskap om och medvetenhet kring sexuellt våld, men vi ser fortfarande dagligen i vår verksamhet att mycket arbete kvarstår. Vi behöver bli fler som aktivt står upp mot det sexuella våldet och vi är så innerligt tacksamma för var och en som väljer att dela denna kamp med oss. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, och den visionen kan vi bara nå om vi gör det tillsammans.

Carolina Gynning, konstnär, har i flera år pratat öppet om våldtäkten hon utsattes för som tonåring. Att prata om det blev en viktig del i bearbetningsprocessen. Genom detta vill hon stärka och inspirera fler.
– Jag vågade berätta om vad som hänt mig, jag orkade gå vidare och blev starkare. Nu vill jag inspirera kvinnor som gått igenom samma sak. Genom ett ambassadörskap för Storasyster har jag chansen att påverka kvinnor att inte känna sig ensamma eller att skuldbelägga sig själva, säger Carolina Gynning.

Titiyo Jah, artist, är mamma till två döttrar. Därav beskriver hon sitt engagemang i frågorna om sexuellt våld som en självklarhet.
– Att Storasyster finns är fantastiskt, men att behovet av hjälp och stöd är större än någonsin är djupt provocerande. Om jag på något sätt kan bidra, hjälpa till, lyssna eller vara med i arbetet för att skapa en förändring vill och gör jag självklart det, säger Titiyos Jah.

Thomas Hanzon, skådespelare, understryker ofta vikten av mäns roll i arbetet med frågor som rör sexuellt våld och jämställdhet. Därför väljer han att engagera sig i Storasysters arbete.
– Storasyster hjälper dem som har blivit utsatta för sexuellt våld. Vi andra måste hjälpas åt för att se till att våldet får ett slut. Därför väljer jag att bli ambassadör för Storasyster, säger Thomas Hanzon.

Michaela Meijer, elitidrottare och stavhoppare, gick under förra året ut med sin historia tillsammans med Storasyster. Hon berättade då om våldtäkten som barn och att tystnaden blev förövarens bästa vän. Att fortsätta sprida kunskap om sexuellt våld är därmed en hjärtefråga för Michaela.
– Alla har rätt till en plats där man kan känna sig trygg och hörd när allt annat i din tillvaro är motsatsen. Det var anledningen till att jag tillslut kunde öppna upp och prata om vad jag fick gå igenom som barn. Jag hittade min trygga plats, någon jag kunde släppa taget hos. Därför har jag valt att engagera mig som ambassadör hos Storasyster, säger Michaela Meijer.